Tilbage til omtalen af HealerenEriks_udgivelser/Optegnelser/2015/2/28_Healeren.html
Til forsideErikjuulclausen.html
 

Lad Healeren arrestere

( Uddrag af 12. kapitel af ”Healeren  En romersk beretning”)


“Til Kejseren.

Dette for at foreslå Dem, at De lader Healeren (Jesus, red.) arrestere snarest muligt.

Af to grunde:

  1. 1)Hensynet til Deres ønske om at lære ham at kende og

  2. 2)Hensynet til hans egen sikkerhed. Han svæver i livsfare”.

Hans mægtigste fjender, der samles i Synedriet under ledelse af Josef Kaifas, er indstillet på, at han skal dø – på den ene eller den anden måde: Mord, lynchning eller offentlig henrettelse.

Retspræsident Josef Kaifas er inkvisitor (Kaifas betyder ”Undersøger”) og har forestået en række undersøgelser, som  er endt med dødsdomme. Synedriet havde indtil for to år siden ret til at idømme og fuldbyrde dødsstraf for religiøse forseelser.

Synedriet domineres af et fundamentalistisk præsteskab. ”Gudsbespottere”.  ”afgudsdyrkere” og ”frafaldne” blev før romersk indgriben dødsdømt fra en side af. ”Hvem  er ”gudsbespotter”, hvem er ”afgudsdyrker” og hvem er bare ”frafalden? Det afgør undersøgelsesdomstolen.

Tusinder af jøder er blevet stenet og korsfæstet af deres egne – af andre jøder. Af naboer og bysbørn.

De jøder, jeg talte med i Alexandria, yndede at give det udseende af, at jøderne er et fredeligt folk, som er blevet undertrykt af brutale romere. Sandheden er, at netop dette folk var ved at drukne sig selv i blod, før romerne kom til. Vi er tolerante, ja milde i sammenligning med det præsteskab, som havde magt til at eksekvere dødsdomme i Judæa.


Ved en bestemt lejlighed blev 80 (firs) såkaldte ”hekse” korsfæstet på én og samme dag.

I henhold til paragrafferne 89-93 i Synedriets lovsamling kan dødsdømte kvinder slippe for at blive korsfæstet – levende. I stedet skal de stenes – først. Efter steningen skal de ”hænge på en vandret tværstang af træ på en lodret bjælke” i ét døgn.

I paragraf 59 hedder det: ”Mistænkes nogen for frafald, skal man efterforske omstændighederne ved hans fødsel. Thi en mamsel har en tilbøjelighed til oprør og gudsbespottelse.” (Mamsel er en hebraisk betegnelse for et  barn af et illegitimt ægteskab  eller illegitim forbindelse.)

Af ovenstående fremgår, at Jesus ikke kan undgå at blive anklaget for forsøg på at ”forføre Israel”.

Så meget mere som han fra barnsben er blevet betragtet som en ”mamsel”, et ”uægte barn”. I Nazareth gik der sladrehistorier om, at Maria, og den germanske legionær Pantera. I Nazareth kaldes Jesus ”Marias søn” (Jeshua ben Mirjam” og ikke ”Josefs søn”. Dermed siger hans bysbørn, at Jesus er søn af Maria alene, ikke af Josef, hendes ægtemand.


I et familiebevidst samfund som Nazareth har navnet Jeshua ben Mirjam kastet dybe skygger over hans barndom.

I dag udnytter hans fjender navnet Jeshua Ben Mirjam som et våben mod ham. De kalder ham ” bastard” og ”Panteras søn”. De siger, at han ved sit kætteri forråder sin skammelige herkomst. I et officielt slægtsregister betegnes han som ” bastard af en gift kvinde”.

Jesus kan blive stenet, hvad øjeblik det skal være.

---Gengivet med tilladelse af Erik Juul Clausen. Kommerciel brug af uddraget er ikke tilladt uden forfatterens samtykke.